Интернет
WIFI4EU

Доаѓа бесплатен Wi-Fi ширум ЕУ

12. октомври 2017 - 10:13 | Д.Л.

Членките на ЕУ одобрија планови за распределба на средства за воспоставување бесплатни Wi-Fi пристапни точки во наредните години.

Европската Унија ќе спонзорира бесплатни безжични пристапни точки во градските собранија, библиотеки, паркови и останати јавни места во рамките на новата програма наречена WiFi4EU.

WiFi4EU ќе овозможи пристап кон безбедна и брза конекција во најмалку 6.000 локални заедници ширум ЕУ, најдоцна до 2020 година.

Вкупните средства кои се наменети за оваа програма може да достигнат 120 милиони евра до 2019 година.

Коментирај