Фит

Достигнете го максимумот со помош на личниот тренер

29. ноември 2016 - 13:53 |

Во последно време животот носи безброј предизвици. Дали истите се поставуваат лично или се наметнати од непредвидени фактори тие секогаш треба да се решат. Не смее да се дозволи нивно одбегнување затоа што соочувањето со предизвиците и препреките градат карактер кај секого. Преземањето акција за нивна реализација секогаш може да се олесни преку искористувањето на околностите и ангажирањето на помош.

Во светот кога здравјето станува императив сè повеќе луѓе се соочуваат со нецелосно остварување на целите во вежбањето. Кога тренингот и вежбањето ќе започнат, ризикот од нивното неостварување се зголемува поради недоволна мотивација, пренатрупаност и пренапрегање. Личните тренери се спасот од ваквите ограничувања. Тие помагаат во постигнување на секојдневните цели во вежбањето и тренирањето. Иако постои убедувањето дека фитнес инструкторите најчесто се резервирани да помагаат на атлетичарите и професионалните спортисти, тие помагаат на секој кој вежба. Бројните бенефиции и професионалноста која личните тренери ја нудат ја надминува потребата од исполнување на само неколку вежби.

Фитнес инструкторите се специјализирани во исполнувањето на целите за време на тренинзите. Нивната работа не се состои само од познавање на типот на вежби туку и од препознавање на потребите и очекувањата. Доколку некој сака да ги поправи мускулите на горниот дел од телото, сака да ја зголеми својата кондиција или целосно да му посвети внимание на телото нивните тренери знаат како да креираат план кој нема да го ограничи никого во достигнување на тоа што претходно изгледало невозможно. Тие ја координираат сечија подготовка и тренинг за реализирање на уникатните потреби.

Личните тренери на специфичен начин знаат да провоцираат за да се исполни целта. Тие разбираат дека тренирањето е персонално и дека секој се соочува со различни препреки и тие се дел од надминувањето на тие препреки. Ја поставуваат дневната рутина и поттикнуваат истата да се исполни. Го предизвикуваат секој кој што тренира заедно со нив и со тоа мотивираат неизмерно. Ваквиот начин на работа раѓа чувство на исполнување кое води кон исполнување на секаков вид на предизвици независно дали тие се од работа, студирање или друго.

Нивниот ангажман дозволува прецизно испланирано време кое го максимизира резултатот од секој тренинг. Со нив не се одделува премногу време на вежби кои немаат бенефит за целта која се посакува. Тие ја зголемуваат ефикасноста во секој дел од тренирањето и го пренесуваат таквото знаење и менаџирање на времето во другите делови од животот.

Личните тренери се пријатели и поддржувачи. Тие веруваат во тие со кои тренираат и наметнуваат правила со кои секој е одговорен за надминувањето на предизвиците. Со ваквиот начин на работа и секојдневна рутина се ограничува ризикот во неисполнувањето на зацртаните цели во вежбањето.

Доколку некој сака да се запознае со фитнес инструкторите на Synergy Fitness & Spa или да ги разгледа бројните понуди кои овој центар ги нуди може да ја посети официјалната Facebook страна:

https://www.facebook.com/SynergyFitnessandSpa/?ref=aymt_homepage_panel

како и официјалната веб страна на центарот: http://www.synergyfitness.com.mk/

Коментирај