close

Ред за вакцина

Фото: Филип Здравески / Кајгана