Импресум

9. јули 2014 - 17:05 |

Издавач: Кајгана Медиа ДОО Скопје
Тел: 02/ 6133 033
E-маил: contact@kajgana.com

Главен уредник: Дарко Лазаревски

Заменик на главниот уредник: Димитар Петровски

Новинари: Маја Танушоска, Билјана Стефановска-Богоеска, Ивана Милосковска

Веб развој: Дарко Стоилевски

Веб дизајн: Дејан Петковски

Директор на маркетинг и продажба: Сања Божиќ

Коментирај