Импресум

9. јули 2014 - 17:05 |

Издавач: КАЈГАНА МЕДИА ДОО Скопје
Тел: 02/ 6133 033
E-mail: contact@kajgana.com

Директор и главен уредник: Дарко Лазаревски

Заменик на главниот уредник: Александра Спасеска

Новинари:
Билјана Стефановска-Богоеска
Филип Здравески
Марта Стефановска

Веб развој: Дарко Стоилевски

Веб дизајн: Дејан Петковски

Коментирај