Здравје

Кои се последиците од ПМ честичките по човековото здравје?

18. ноември 2019 - 19:08 | А.С.

Акутната состојба со загадувањето на воздухот кое е причина за  смртност на околу 3.000 лица во државата, бара одговорно однесување на секој поединечно и ефикасни активности од сите, институциите, бизнис заедницата, граѓанските асоцијации.

Научниците сѐ повеќе обрнуваат внимание на поврзаноста меѓу загаденоста на воздухот и појавата на болести на дишните патишта.

ПМ 10 се многу ситни честички со големина до десет микрометри кои содржат канцерогени метали, прав и други опасни материи. ПМ 2,5 честичките се четири пати помали од првите и како такви можат да навлезат и во крвотокот.

ПМ честичките може да навлезат длабоко во белите дробови, да го иритираат и нагризат ѕидот на алвеолата и како последица на тоа да ја нарушат функцијата на белите дробови.

Големината на овие честички всушност и ги прави толку опасни по човековото здравје.

Изложеноста на ПМ честички може да има сериозни последици за белите дробови и срцето. Повеќе истражувања покажале дека изложеноста на загаден воздух што содржи ПМ честички може да предизвика разни здравствени проблеми, меѓу кои:

  • Предвремена смрт кај луѓе кои веќе имаат некакво заболување на белите дробови или срцеето
  • Нефатален срцев удар
  • Аритмија
  • Влошување на астмата
  • Влошување на симптомите поврзани со дишните патишта, како иритација на дишните патишта, кашлање и тешкотии при дишење
  • Намалување на функцијата на белите дробови.

„Информираноста за ефектите врз здравјето предизвикани од изложување на различните загадувачки супстанции постојано се зголемува како резултат на истражувачките студии и сè поголемиот интерес и свесноста за здравствениот аспект на загадувачките супстанции во воздухот. Дури и релативно ниските концентрации на загадувачки супстанции може да предизвикаат одредени здравствени ефекти кај ранливите категории на граѓани. Според тоа, подобрениот квалитет на воздухот може да ја намали изложеноста на загадувачките супстанции во воздухот, а со тоа и негативните здравствени ефекти предизвикани од загадувачките супстанции“, стои во објавата на „Квалитет на воздух во Република Северна Македонија“ на Министерство за животна средина и просторно планирање.

Коментирај