Живот

Почна проектот „Младите ја обликуваат иднината [YouLEAD]“

15. април 2019 - 11:29 |

Во Струга започна реализацијата на трансконтинеталниот проект „Младите ја обликуваат иднината [YouLEAD]”, поддржан и финансиран од Европската комисија во рамките на Еразмус+ програмата.

Во овој двогодишен проект се вклучени претставници на универзитети, бизнис и НВО секторот од 11 држави и тоа од Австрија, Австралија, Бугарија, Германија, Грција, Казахстан, Киргистан, Непал, Полска, Узбекистан и Северна Македонија.

Основна цел на YouLEAD проектот е да се развијат капацитетите на членовите на проектниот конзорциум (универзитети; бизнис секторот и НВО) за зголемување на јавната свест преку константен притисок врз владите и јавниот сектор за имплементација на целите на одржливиот развој со користење на алатките на дигитилниот маркетинг, пред сѐ, на мобилните телефони.

Проектот е дел од глобалните активности на Обединетите Нации за остварување на целите на одржливиот развој фокусирани на намалувањето на сиромаштијата, социјалната правда и одржливоста на животната средина како голем морален и политички императив на нашето време. Овој императив може да се исполни ако постои радикален пресврт. Во срцето на оваа промена во глобалната иновативна агенда е поголема почит кон културната разновидност, регионалната разновидност и демократската одговорност.

Координатор на проектот е Асоцијацијата за истражување, едукација и развој „Маркетинг порта“ од Скопје.

*Промотивен текст

Коментирај